Translatica, kierunek niemiecko-polski
Sektor rzeczownik, rodzaj męski;
sektor książkowe, oficjalne;
strefa;
dziedzina;
obszar;
dział;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich