Translatica, kierunek polsko-niemiecki
ustęp rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Abschnitt;
Absatz;
Stelle;
Passage książkowe, oficjalne;
Artikel ekonomia;
Klosett eufemizm;
Ziffer prawo;
Paragraph;
Bereich;
Passus;
Abtritt techniczny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich