Translatica, kierunek niemiecko-polski
Anteil rzeczownik, rodzaj męski;
udział;
proporcja chemia, matematyka, medycyna, informatyka;
część;
dział;
procent;
dola potoczne, nieoficjalne;
cząstka techniczny;
działka potoczne, nieoficjalne;
kontyngent finanse, wojsko, handel;
partia;
udziały;
prowizja;
akcja;
dawka;
fragment;
cegiełka przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich