Translatica, kierunek niemiecko-polski
Verhältnis rzeczownik, rodzaj nijaki;
stosunek;
proporcja;
relacja;
romans;
miłostka;
związek;
zależność informatyka;
iloraz matematyka, techniczny;
współczynnik matematyka;
układ;
postawa;
część;
odsetek;
więzy;
przełożenie książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich