Translatica, kierunek niemiecko-polski
Prüfung rzeczownik, rodzaj żeński;
egzamin przenośne, potoczne, nieoficjalne;
próba technika, przenośne;
kontrola ekonomia, elektryka, transport;
sprawdzenie ekonomia, techniczny;
badanie;
przegląd techniczny;
weryfikacja ekonomia, wojsko, informatyka;
rewizja ekonomia, techniczny;
sprawdzanie informatyka;
inspekcja ekonomia, wojsko, informatyka;
test;
kolokwium szkolnictwo wyższe, szkolnictwo;
próbka;
korekta;
dozór elektryka;
sprawdzian szkolnictwo wyższe, szkolnictwo;
oględziny chemia, medycyna, techniczny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich