Translatica, kierunek polsko-niemiecki
doświadczenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Erfahrung;
Versuch;
Prüfung;
Probe;
Erlebnis;
Test;
Praxis;
Empirie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich