Translatica, kierunek niemiecko-polski
Test rzeczownik, rodzaj męski;
test;
kontrola;
kolokwium;
badanie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich