Translatica, kierunek polsko-niemiecki
kolokwium rzeczownik, rodzaj nijaki;
Test;
Versuch;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich