Translatica, kierunek niemiecko-polski
Versuch rzeczownik, rodzaj męski;
próba technika;
usiłowanie prawo, techniczny;
test;
podejście potoczne, nieoficjalne;
kolokwium;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich