Translatica, kierunek niemiecko-polski
Praxis rzeczownik, rodzaj żeński;
praktyka;
zwyczaj techniczny;
staż;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich