Translatica, kierunek polsko-niemiecki
rewizja rzeczownik, rodzaj żeński;
Revision ekonomia, prawo, edytorstwo, książkowe, oficjalne, techniczny;
Überprüfung finanse;
Prüfung ekonomia, techniczny;
Untersuchung techniczny;
Übersicht techniczny;
Rechnungsprüfung techniczny;
Änderung książkowe, oficjalne, techniczny;
Veränderung techniczny;
Berufung prawo;
Audit;
Suche;
Überarbeitung ekonomia, techniczny;
Inspektion ekonomia;
Durchsicht ekonomia, techniczny;
Berichtigung ekonomia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich