Translatica, kierunek niemiecko-polski
Revision rzeczownik, rodzaj żeński;
rewizja ekonomia, prawo, edytorstwo, książkowe, oficjalne, techniczny;
kontrola;
zmiana;
lustracja;
przegląd;
inspekcja;
korekta;
audyt;
weryfikacja techniczny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich