Translatica, kierunek polsko-niemiecki
inspekcja rzeczownik, rodzaj żeński;
Inspektion ekonomia, wojsko, informatyka, techniczny;
Überprüfung wojsko, informatyka;
Kontrolle;
Prüfung ekonomia, wojsko, informatyka;
Aufsicht;
Überwachung ekonomia;
Revision;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich