Translatica, kierunek niemiecko-polski
Ansatz rzeczownik, rodzaj męski;
zaczątek;
podstawa;
początek;
narodziny;
metoda;
źródło;
droga;
kalkulacja finanse, handel;
zarodek;
skład;
warstwa chemia;
rozbieg;
rozpęd;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich