Translatica, kierunek polsko-niemiecki
rozpoczęcie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Anfang;
Beginn;
Antritt;
Aufnahme;
Start;
Ansatz;
Eingang;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich