Translatica, kierunek polsko-niemiecki
przedłużenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Umfang;
Erlangung;
Dehnung;
Ansatz;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich