Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zaczątek rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Ansatz;
Keim przenośne, książkowe, oficjalne;
Anfang książkowe, oficjalne;
Beginn;
Keimzelle przenośne, książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich