Translatica, kierunek polsko-niemiecki
droga rzeczownik, rodzaj żeński;
Weg ekonomia;
Bahn mechanika;
Fahrt;
Route;
Strecke;
Reise;
Straße-;
Verfahren;
Gleis;
Lehrgang;
Ansatz;
Zugang;
Tour;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich