Translatica, kierunek angielsko-polski
survey rzeczownik;
ankieta ang. brytyjska;
przegląd ang. brytyjska;
badanie ang. brytyjska;
pomiar ang. brytyjska;
sondaż;
inspekcja ang. brytyjska;
oględziny ang. brytyjska;
pomiary;
analiza ang. brytyjska;
lustracja ang. brytyjska, książkowe, oficjalne;
ekspertyza ang. brytyjska;
ankietowanie ang. brytyjska;
sonda;
wywiad;
badania ankietowe administracja;
topografia techniczny;
badania;
poszukiwanie ang. brytyjska;
ankietowy;
pogląd;
sondaże;
studium;
obserwacja ang. brytyjska;
plan;
obmiar;
zdjęcie pomiarowe geografia, geologia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich