Translatica, kierunek polsko-angielski
przeglądowy przymiotnik;
review;
survey;
surveying;
plain;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich