Translatica, kierunek polsko-angielski
wywiad rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
interview;
inquiry;
secret service wojsko, polityka;
survey;
espionage;
anamnesis;
enquiry;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich