Translatica, kierunek polsko-angielski
poszukiwanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
search prawo;
quest bezpieczeństwo publiczne;
exploration techniczny;
research;
hunt;
pursuit;
search;
prospecting geologia, techniczny;
prospecting geologia, handel;
research;
survey ang. brytyjska;
seeking;
questing;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich