Translatica, kierunek polsko-angielski
przegląd rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
review;
survey ang. brytyjska;
inspection ang. brytyjska;
overview dziennikarstwo;
revision;
overhaul;
digest;
muster książkowe, oficjalne;
roundup;
parade;
checkup;
oversight;
servicing;
reviewing;
view;
audit;
abstract;
service;
surveying;
rundown;
festival;
revue;
inspect;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich