Translatica, kierunek angielsko-polski
expand czasownik;
rozszerzać astronomia, informatyka;
rozwijać matematyka, informatyka;
rozszerzyć fizyka, informatyka;
rozwinąć matematyka, informatyka;
pęcznieć techniczny;
rozprężać fizyka;
powiększać się finanse;
rozprężyć fizyka;
zwiększać techniczny;
wydąć;
rozdąć;
rosnąć;
rozdymać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich