Translatica, kierunek polsko-angielski
rozprężać czasownik, aspekt niedokonany;
expand fizyka;
relax;
expansion technika;
distend;
dilate;
expanding;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich