Translatica, kierunek polsko-angielski
rozpierać czasownik, aspekt niedokonany;
distend biologia, medycyna;
expand;
extend;
lounge;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich