Translatica, kierunek polsko-angielski
rozszerzyć czasownik, aspekt dokonany;
expand fizyka, informatyka;
widen przenośne;
extend;
broaden;
dilate medycyna;
extended techniczny;
enlarge;
spread;
develop;
expanded;
advanced informatyka;
enlarged medycyna;
add in informatyka;
upgrade informatyka;
distend medycyna;
enhance;
dilated;
extension;
flare;
amplify;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich