Translatica, kierunek angielsko-polski
enhance czasownik;
zwiększać techniczny;
podnosić;
wzmacniać przenośne, techniczny;
wzmagać techniczny;
ulepszać;
wzmóc;
uwypuklać techniczny;
wzmocnić przenośne;
ulepszyć;
umacniać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich