Translatica, kierunek polsko-angielski
uwypuklić czasownik, aspekt dokonany;
enhance;
highlight przenośne, książkowe, oficjalne;
emphasize przenośne, książkowe, oficjalne;
feature;
protrude książkowe, oficjalne;
bulge książkowe, oficjalne;
bring out;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich