Translatica, kierunek angielsko-polski

highlight czasownik;
podświetlić informatyka;
podświetlać informatyka;
uwydatniać książkowe, oficjalne;
uwydatnić książkowe, oficjalne;
uwypuklić przenośne, książkowe, oficjalne;
uwypuklać przenośne, książkowe, oficjalne;
rozjaśniać informatyka;
zaakcentować książkowe, oficjalne;
akcentować książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich