Translatica, kierunek polsko-angielski
uwydatniać czasownik, aspekt niedokonany;
enhance;
emphasize książkowe, oficjalne;
highlight książkowe, oficjalne;
underline;
stress;
show off książkowe, oficjalne;
bring out;
heighten;
feature;
foil;
point out;
emphasis;
pick out;
point;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich