Translatica, kierunek angielsko-polski
underline czasownik;
podkreślać informatyka;
podkreślić informatyka;
podpis;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich