Translatica, kierunek polsko-angielski

uwypuklać czasownik, aspekt niedokonany;
emphasize przenośne, książkowe, oficjalne;
highlight przenośne, książkowe, oficjalne;
set off techniczny;
enhance techniczny;
emboss;
bring out;
underline;
bulge książkowe, oficjalne;
feature;
protrude książkowe, oficjalne;
convex;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich