Translatica, kierunek angielsko-polski
upgrade czasownik;
unowocześniać informatyka;
ulepszać informatyka;
modernizować informatyka;
podnosić;
uaktualniać informatyka;
aktualizować informatyka;
podnosić standard finanse, prawo;
rozszerzać informatyka;
ulepszyć;
usprawniać informatyka, techniczny;
rozbudowywać techniczny;
podnieść rangę finanse, prawo;
rozszerzyć informatyka;
wznosić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich