Translatica, kierunek angielsko-polski
enlarge czasownik;
powiększyć medycyna, budownictwo, fotografia;
powiększać informatyka, fotografia;
rozbudować budownictwo;
powiększać się medycyna;
rozszerzać się chemia, medycyna;
rozwijać;
rozdąć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich