Translatica, kierunek polsko-angielski
rozprężyć czasownik, aspekt dokonany;
relax;
distend;
expand fizyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich