Translatica, kierunek angielsko-polski
destroy czasownik;
niszczyć przenośne, techniczny;
zniszczyć medycyna, przenośne;
zburzyć budownictwo, przenośne;
burzyć;
zniweczyć przenośne;
niweczyć przenośne;
rujnować;
tępić;
wytępić techniczny;
zabijać;
uśmiercać przenośne, książkowe, oficjalne;
zabić;
uśmiercić przenośne, książkowe, oficjalne;
gubić;
wyburzyć;
wytrzebić przenośne;
wyburzać;
usunąć;
skasować;
unicestwiać książkowe, oficjalne;
unicestwić książkowe, oficjalne;
niszczeć;
rozbijać;
wygubić;
trzebić;
burzeć;
zgubić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich