Translatica, kierunek polsko-angielski
burzyć czasownik, aspekt niedokonany;
demolish;
destroy;
derange;
disturb;
ruffle;
seethe;
raze;
wreck;
devastate;
shatter przenośne;
tear down;
surge;
revolt;
stir;
ruin;
overthrow przenośne;
churn;
pull down;
ferment;
rebel;
stir up;
dislocate;
destruct;
instigate;
embitter;
foam;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich