Translatica, kierunek angielsko-polski
surge czasownik;
burzyć;
wezbrać przenośne;
falować;
zalegać;
kłębić;
buksować;
wzbierać przenośne;
wzrastać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich