Translatica, kierunek polsko-angielski
gubić czasownik, aspekt niedokonany;
lose;
shed;
ruin;
get lost;
undo;
destroy;
mislay;
shake off;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich