Translatica, kierunek polsko-angielski
niweczyć czasownik, aspekt niedokonany;
destroy przenośne;
thwart książkowe, oficjalne;
blight;
dash przenośne;
frustrate;
wreck przenośne;
undo książkowe, oficjalne;
baffle;
ruin;
scupper ang. brytyjska;
put paid;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich