Translatica, kierunek polsko-angielski
wyniszczać czasownik, aspekt niedokonany;
destroy;
devastate;
waste;
consume;
emaciate;
weaken;
exhaust;
crippling;
ravage;
extirpate;
ruin;
wipe out;
ruinous;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich