Translatica, kierunek angielsko-polski
wipe out czasownik;
wytępić;
zmieść;
zniszczyć przenośne;
niszczyć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich