Podobne wyszukiwania

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: nacisk
Średnia siła
nacisku

Mean
contact
force
Średnia siła
nacisku

Mean
contact
force

Podczas przeprowadzania badań dynamicznych dokonuje się regulacji omawianej siły
nacisku
.

Adjustment of the
contact
force is made when dynamic tests are performed.
Podczas przeprowadzania badań dynamicznych dokonuje się regulacji omawianej siły
nacisku
.

Adjustment of the
contact
force is made when dynamic tests are performed.

Średnia statystyczna wartość siły
nacisku

Statistical mean value of the
contact
force
Średnia statystyczna wartość siły
nacisku

Statistical mean value of the
contact
force

Wymagania dotyczące średniej siły
nacisku

Requirements for mean
contact
force
Wymagania dotyczące średniej siły
nacisku

Requirements for mean
contact
force

Dozwolona średnia siła
nacisku

Mean
contact
force permitted
Dozwolona średnia siła
nacisku

Mean
contact
force permitted

Początkowa siła
nacisku

Initial
pedal
force
Początkowa siła
nacisku

Initial
pedal
force

Fm jest to dynamicznie skorygowana, statystyczna wartość średnia siły
nacisku
.

Fm is the dynamically corrected statistical mean value of the
contact
force.
Fm jest to dynamicznie skorygowana, statystyczna wartość średnia siły
nacisku
.

Fm is the dynamically corrected statistical mean value of the
contact
force.

...szczeliny pozwalającym na maksymalne wciśnięcie kuli, biorąc pod uwagę, że nie należy stosować
nacisku
.

...with the gap in a point of the gap area which allows the maximum sphere intrusion, considering no
load
is to be applied.
Jeżeli w odpowiedniej powierzchni istnieje szczelina (zwykle dwa siedzenia skierowane przodem do kierunku jazdy ze szczeliną między nimi) odległość określa się dla każdej szczeliny za pomocą kuli o średnicy 165 mm. Kula styka się ze szczeliną w punkcie obszaru szczeliny pozwalającym na maksymalne wciśnięcie kuli, biorąc pod uwagę, że nie należy stosować
nacisku
.

If there is a gap in the corresponding surface (typically two forward-facing seats with a gap in between) a distance shall be determined for each gap by means of a sphere having a diameter of 165 mm. The sphere shall be put into contact with the gap in a point of the gap area which allows the maximum sphere intrusion, considering no
load
is to be applied.

Oczywiste jest również, że umowa nie została zawarta pod
naciskiem
.

It is also evident that the Agreement was not concluded under
pressure
.
Oczywiste jest również, że umowa nie została zawarta pod
naciskiem
.

It is also evident that the Agreement was not concluded under
pressure
.

Był strażnikiem i wielokrotnie zastraszał więźniów i wywierał na nich
naciski
.

He was warden and threatened and exerted
pressure
on prisoners numerous times.
Był strażnikiem i wielokrotnie zastraszał więźniów i wywierał na nich
naciski
.

He was warden and threatened and exerted
pressure
on prisoners numerous times.

Był strażnikiem i wielokrotnie zastraszał więźniów i wywierał na nich
naciski
.

He was warden and threatened and exerted
pressure
on prisoners numerous times.
Był strażnikiem i wielokrotnie zastraszał więźniów i wywierał na nich
naciski
.

He was warden and threatened and exerted
pressure
on prisoners numerous times.

...ręczną szczotką z włókien poliamidowych w obu kierunkach po skosie, wywierając nieznaczny
nacisk
.

After the cuts have been produced they are brushed 5 times with slight
pressure
in both diagonal directions with a hand brush with polyamide bristles.
Wykonane nacięcia należy pięciokrotnie przetrzeć ręczną szczotką z włókien poliamidowych w obu kierunkach po skosie, wywierając nieznaczny
nacisk
.

After the cuts have been produced they are brushed 5 times with slight
pressure
in both diagonal directions with a hand brush with polyamide bristles.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich