Translatica, kierunek niemiecko-polski
Weg rzeczownik, rodzaj męski;
droga ekonomia;
ścieżka technika;
szlak;
trasa;
alejka;
dróżka;
sposób;
metoda;
trakt książkowe, oficjalne;
droga;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich