Translatica, kierunek polsko-niemiecki
droga rzeczownik, rodzaj żeński;
Weg;
Strecke;
Reise;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich