Translatica, kierunek polsko-niemiecki
sposób rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Weise;
Art ekonomia;
Verfahren;
Manier;
Mittel;
Weg;
Form;
Weise;
Manier;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich