Translatica, kierunek angielsko-polski
vista rzeczownik;
perspektywa matematyka, sztuka, przenośne;
widok;
aleja;
dukt;
panorama;
duktowy;
horyzont;
widoki przenośne;
horyzont;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich