Translatica, kierunek polsko-angielski
aleja rzeczownik, rodzaj żeński;
avenue rolnictwo;
alley;
lane;
parkway ang. amerykańska;
boulevard;
drive ang. amerykańska;
vista;
walk;
path;
alameda;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich