Translatica, kierunek polsko-angielski
widok rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
view sztuka;
sight;
aspect;
outlook;
vista;
scene;
prospect;
scenery;
vision;
lookout;
landscape;
picture;
spectacle;
outlook;
look-out;
panorama;
opening;
sighting;
sights;
prospect;
show;
prospects książkowe, oficjalne;
vista przenośne;
prospects książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich